Honeywell International nộp phạt 13 triệu USD vì cung cấp bản vẽ Chiến đấu cơ F-35 và F22 cho Trung Quốc

tháng 6 10, 2021