Hãng máy bay Embraer và Lockheed Martin tham gia triển lãm Ukraina

tháng 6 02, 2021