Hải quân Mỹ thử nghiệm công nghệ chống UAS tiên tiến trên tàu tuần dương USS Shiloh

tháng 6 10, 2021