Hải quân Hoa Kỳ ra mắt khu trục hạm Flight III mới, nguy hiểm hơn

tháng 6 10, 2021