Hải quân Hoa Kỳ chấp nhận bàn giao tàu đổ bộ thứ ba thuộc lớp mới

Ngày:12/06/2021  
Hải quân Hoa Kỳ đã chấp nhận bàn giao chiếc tàu đổ bộ thứ ba thuộc lớp tàu mới Ship to Shore Connector (SSC), nhằm mục đích thay thế tiến hóa cho các tàu LCAC (tàu đổ bộ đệm khí) cũ trong biên chế của Hoa Kỳ.

Việc giao hàng theo sau Landing Craft, Air Cushion (LCAC) 102 đã hoàn thành thành công Thử nghiệm nghiệm thu với Ban Kiểm tra và Khảo sát của Hải quân để kiểm tra mức độ sẵn sàng và khả năng của tàu cũng như xác nhận các yêu cầu.
Ship to Shore Connector

“SSC cung cấp cho nhóm Hải quân và Thủy quân lục chiến khả năng và năng lực cần thiết để thực hiện một loạt các nhiệm vụ phức tạp với tốc độ nhanh nhẹn,” Đại úy Cedric McNeal, giám đốc chương trình, Chương trình Tác chiến Đổ bộ, Văn phòng Điều hành Chương trình (PEO) cho biết. "Với sự gia tăng về hiệu suất và độ tin cậy, chiếc tàu thế hệ tiếp theo này sẽ đáp ứng nhu cầu của đội tàu trong nhiều năm tới."
LCAC được chế tạo với cấu hình, kích thước và khe hở tương tự như LCAC cũ, đảm bảo khả năng tương thích của phương tiện đệm khí thế hệ tiếp theo này với các tàu đổ bộ được trang bị trên boong giếng hiện có, cũng như Bến tàu viễn chinh.

Chương trình SSC hiện đang được sản xuất hàng loạt với LCACs 103-115 đang tiến triển trên dây chuyền sản xuất tại Textron Systems ở Slidell, Louisiana.

Tàu huấn luyện SSC, LCAC 100 và 101 đang trong quá trình đào tạo người vận hành ban đầu và đang trong quá trình thử nghiệm và thử nghiệm sau giao hàng tại Trung tâm Tác chiến Bề mặt Hải quân, Sư đoàn Thành phố Panama.

Là một trong những tổ chức mua lại lớn nhất của Bộ Quốc phòng, PEO Ships chịu trách nhiệm thực hiện việc phát triển và mua sắm tất cả các tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu đặc nhiệm.

www.Uviet.net