Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo Fauci và Trung Quốc

tháng 6 06, 2021