Có phải căn bệnh do người Châu Âu mang đến Tân thế giới cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của người Aztec/Maya?

Ngày:02/06/2021  
Chúng ta biết rằng những căn bệnh do người Châu Âu mang đến Tân thế giới cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của người Aztec/Maya, nhưng tại sao người Tây Ban Nha lại không bị nhiễm bệnh từ Tân thế giới?

Sự sụp đổ của người Maya và người Aztec không phải do bệnh tật gây ra, đó là lý do được thúc đẩy bởi một số câu chuyện để loại bỏ tất cả công lao và sự phức tạp trong cuộc xâm chiếm của người Tây Ban Nha. Những căn bệnh được đưa đến Mesoamerica chỉ đơn thuần xuất hiện trong cuộc chinh phục, có những đợt bùng phát cục bộ nhưng không có tác dụng gì. Hầu hết Mesomaerica chưa bao giờ nhìn thấy một người Tây Ban Nha trước cuộc chinh phục, ý tưởng rằng bằng cách nào đó dịch bệnh đã làm tê liệt toàn bộ lục địa, lây lan từ thành phố Veracruz của Tây Ban Nha duy nhất ở một góc của Mexico (Tây Ban Nha bắt đầu là một "thành phố") nơi sinh sống của hàng nghìn người Tây Ban Nha ở Mesoamerica)… rất khó để kết hợp lại với nhau.

Thành phố Tenochtitlan không chỉ đầu hàng bệnh tật, phải không? Điều gì khiến đầu hàng trước bệnh tật? Kể tên một nơi, đầy rẫy những người chết vì bệnh tật mà những người lãnh đạo điêu tàn của họ đến và dâng thành phố cho người Tây Ban Nha.
Và bằng chứng thực nghiệm nhất về thực tế này là quân đội Tây Ban Nha phần lớn được tạo thành từ các đồng minh bản địa do người Tây Ban Nha chỉ huy, các căn bệnh ảnh hưởng đến quân đội Tây Ban Nha cũng giống như kẻ thù.

Người Tlaxcalans, đồng minh bản địa mạnh nhất của người Tây Ban Nha, họ đã chết giống hệt như người Aztec, thu nhỏ các phòng tuyến bên phía Tây Ban Nha giống hệt như phòng tuyến của người Aztec bị thu nhỏ lại. Hay họ không chết vì liên minh với Tây Ban Nha khiến họ được miễn nhiễm? Hình ảnh một số đội quân Tây Ban Nha, miễn nhiễm, hành quân trên một thủ đô bản địa thống nhất là không đúng sự thật. Người Tây Ban Nha có ít hơn một nghìn người, toàn bộ quân đội là người bản địa, cũng giống như người bản địa bên trong thành phố. Cũng như tiếp xúc với mầm bệnh.

www.Uviet.net