CÁCH LIÊN KẾT ADSENSE VỚI GOOGLE AD MANAGER

Ngày:19/06/2021  
Việc kết nối tài khoản AdSense của bạn với Google Ad Manager (GAM) rất đơn giản, nhưng có một số vướng mắc mà hầu hết các nhà xuất bản không biết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải quyết một số nhầm lẫn khi liên kết Adsense với AdManager.

CÁC TÀI KHOẢN ĐƯỢC LIÊN KẾT
Nếu bạn đang liên kết tài khoản Adsense thứ hai hoặc tài khoản AdExchange hoặc muốn xem các tài khoản được liên kết của mình, bạn có thể thực hiện việc này trong phần Quản trị của Google Ad Manager, như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới:


Nhấp vào 'Liên kết Adsense mới,' và bạn sẽ thấy màn hình 'Liên kết AdSense mới' như được hiển thị bên dưới. trở về trang Adsense lấy ID nhà xuất bản rồi quay lại Nhập ID thuộc tính của tài khoản AdSense bạn muốn liên kết vào Admanager. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong phần quản trị của tài khoản AdSense đó, thường được gọi là "pub ID". Tên hiển thị hữu ích sẽ giúp bạn tham chiếu đến liên kết trong tương lai, địa chỉ email liên hệ của tài khoản được liên kết và số ZIP hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản AdSense được liên kết (đây là để xác minh rằng bạn có quyền truy cập vào tài khoản đó được cấp bởi chủ sở hữu của nó).


www.Uviet.net