Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê duyệt việc bán khí tài khổng lồ Apache trị giá $3,5 tỷ cho Úc

tháng 6 08, 2021