Biệt kích Thổ Nhĩ Kỳ nhận được phiên bản mới của xe chiến đấu PARS bánh 6×6

Ngày:26/06/2021  
Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được phiên bản mới của xe bọc thép chiến đấu PARS bánh 6×6.

Theo truyền thông địa phương, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm sẽ nhận được PARS 6×6 MKKA (Được bảo vệ chống lại các cuộc phục kích chống mìn) được phát triển phù hợp với nhu cầu phục vụ.

PARS 6×6 MKKA đã được FNSS (trước đây là FMC Nurol Savunma Sanayi) phát triển cho Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng có kinh nghiệm đáng kể trong IED và EOD.

Biến thể mới, có khả năng chống mìn được tăng lên đáng kể, sẽ được trang bị vũ khí, hệ thống hình ảnh và thông tin liên lạc tiên tiến. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận 12 xe, nhằm mang lại những khả năng quan trọng cho lực lượng biệt kích Thổ Nhĩ Kỳ.

Pars 6×6 MKKA được trang bị hai RCWS (Hệ thống vũ khí điều khiển từ xa), hệ thống phát hiện súng và thiết bị gây nhiễu.

www.Uviet.net