ARTEC GmbH hoàn thành việc giao các xe bọc thép GTK Boxer tới Bundeswehr

Ngày:28/06/2021  
UvietNet (28/06): Theo nguồn tin từ Armyrecognition.com đã báo cáo rằng Bundeswehr, hay quân đội Đức, đã nhận được tất cả các phương tiện vận tải bọc thép Boxer (GTK) được đặt hàng cho đại diện của cơ quan mua sắm Liên bang (BAAINBw) và Bộ Quốc phòng nước này.
GTK Boxer

Hợp đồng cho đợt thứ 2, được ký kết vào tháng 12/2015, bao gồm 131 xe GTK Boxers và trị giá 478 triệu EUR. Tất cả kinh nghiệm thu được với những sửa đổi từ nhiệm vụ thành công ở Afghanistan đã được tích hợp vào phiên bản A2 này.

Mặc dù đại dịch CoronaVirus hoành hành, trong một số trường hợp có ảnh hưởng đáng kể đến ngày giao hàng, thời hạn hợp đồng đã được đáp ứng nhờ sự hợp tác mang tính xây dựng, thực dụng và tin cậy giữa ngành và khách hàng.
Tổng cộng, hai công ty mẹ của ARTEC GmbH, thay mặt cho các công ty mẹ Krauss-Maffei Wegmann (KMW) và Rheinmetall, đã giao 405 xe Boxer cho Bundeswehr. Trong số đó có 72 chiếc Boxer thuộc biến thể xe cứu thương, 65 xe chỉ huy và 256 xe nhóm bộ binh.

Việc nâng cấp chiến đấu do Bundeswehr đưa vào năm 2017 cung cấp cho tất cả các xe Boxer, bao gồm cả những chiếc từ đợt đầu tiên, được điều chỉnh theo tiêu chuẩn thiết kế A2.

Gần đây nhất, vào tháng 2 năm 2021, việc nâng cấp tương ứng của lô xe chỉ huy Boxer thứ hai lên tiêu chuẩn A2 đã được ký kết, để từ năm 2024, toàn bộ đội xe với tổng số 65 xe chỉ huy Boxer của Đức sẽ có ở cấp độ mới nhất.

www.Uviet.net