Ấn Độ Dương Thái Bình Dương: Tuyến đầu của các tàu ngầm thế hệ tiếp theo của Mỹ và Trung Quốc

tháng 6 10, 2021