Ukraine thử nghiệm loại pháo gắn trên xe tải Bogdana mới

tháng 5 29, 2021