Quái vật nào có thể một mình đánh bại cùng lúc cả Godzilla và KingKong?

tháng 5 24, 2021