Ngày càng nhiều các bang ở Mỹ đã huỷ bỏ chương trình giảng dạy Thuyết Chủng Tộc CRT

Ngày:27/05/2021  
Tennessee là một trong số ngày càng nhiều các bang đã từ chối cái gọi là chương trình giảng dạy “Critical Race Theory” (Thuyết Chủng tộc CRT) trong các lớp học của trường công lập K-12. Tổng chưởng lý 20 bang đã thông báo cho Bộ Giáo dục rằng họ phản đối “Critical Race Theory”, tuyên bố, “Các ưu tiên được đề xuất là một nỗ lực được che đậy mỏng manh nhằm đưa vào các lớp học của bang chúng ta những lời dạy còn nhiều thiếu sót và gây tranh cãi của Lý thuyết Chủ nghĩa Chủng tộc và Dự án 1619 . ”
Ngày càng nhiều các bang ở Mỹ đã huỷ bỏ chương trình giảng dạy Thuyết Chủng Tộc CRT


CRT, một sự phát triển của Dự án xét lại năm 1619 của Thời báo New York, là dự án mới nhất trong số nhiều nỗ lực cánh tả nhằm truyền bá cho thế hệ tiếp theo của nước Mỹ bằng một giáo trình sử dụng bản sửa đổi có sẵn về lịch sử nước Mỹ để gây ô nhiễm nhồi nhét tâm hồn giới trẻ nước Mỹ. Dưới ngọn cờ “bình đẳng”, các quốc gia cánh tả đang áp đặt những tuyên truyền ngấm ngầm về CRT cho trẻ em.

Thống đốc bang Tennessee, Bill Lee, lưu ý: “Chúng ta cần đảm bảo rằng con cái chúng ta nhận ra rằng đất nước này đang tiến tới một liên minh hoàn hảo hơn, rằng chúng ta nên dạy về chủ nghĩa ngoại lệ của quốc gia chúng ta và cách mọi người có thể sống cùng nhau và làm việc cùng nhau để tạo nên một quốc gia vĩ đại hơn, và không dạy những điều vốn đã chia rẽ hoặc gây khó khăn cho người Mỹ chống lại người Mỹ hoặc thúc đẩy một nhóm người chống lại nhóm người khác. "

ACLU đã trả lời bằng một mô tả phù hợp về chương trình nghị sự CRT: “Với nét bút, thống đốc đã im lặng đối thoại mang tính xây dựng nhằm giáo dục các cá nhân về sự phân biệt đối xử và các rào cản mang tính hệ thống mà người da màu vẫn phải đối mặt ở đất nước này - bao gồm cả lâu dài bất bình đẳng về kết quả giáo dục, tỷ lệ giam giữ, tiến bộ kinh tế và kết quả sức khỏe - cũng như những cách chúng ta có thể cùng nhau tiến lên ”.

Vào tháng 1, Joe Biden đã chấm dứt Ủy ban 1776 để quảng bá câu chuyện phân biệt chủng tộc giả mạo của phe Cánh tả. Thuyết chủng tộc CRT hiện đang được tài trợ và thúc đẩy bởi chế độ Biden /Harris. Đó là nỗ lực của họ để bù đắp phong trào bảo thủ đang gia tăng nhằm giới thiệu lại các chương trình giảng dạy công dân chân chính, chẳng hạn như những giáo trình được ủng hộ bởi Dự án 1776 và 1776 Unites - những giáo trình thúc đẩy sự hiểu biết thực tế về lịch sử Hoa Kỳ. Tất nhiên, sự hiểu biết đó trái ngược với chương trình nghị sự của Cánh tả.

Chủ trương CRT của Cánh tả đã bị tăng cường bởi những tuyên bố sai lầm và giờ đây phổ biến rằng nước Mỹ đang bị bao vây bởi “sự phân biệt chủng tộc có hệ thống”. Tuy nhiên, như tôi đã lưu ý trước đây, “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống” ở Mỹ là việc thể chế hóa các chính sách xã hội của Đảng Dân chủ xã hội chủ nghĩa, đã bắt những công dân da đen nghèo làm nô lệ trong các đồn điền nghèo đói ở đô thị do Demo kiểm soát trong nhiều thế hệ. Nền tảng của Đảng Dân chủ, theo thiết kế, đã giữ những người nghèo bị ràng buộc với các phúc lợi của Quốc gia và do đó, là bản thiết kế này dành cho kiến ​​trúc khai thác chủng tộc lâu dài nhất ở Mỹ.

www.Uviet.net