Nga trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho trực thăng Mi-28NM

tháng 5 30, 2021