Một mảnh thiên thạch rơi xuống Trái đất từ ​​một hành tinh khác có giống nhau về thành phần cấu tạo so với đá từ Trái đất không?

Ngày:28/05/2021  
Không. Các thiên thạch từng là tiểu hành tinh có xu hướng là kim loại. Tính đến tháng 9/2020, có 277 thiên thạch đã được phân loại là Sao Hỏa, ít hơn một nửa trong số 72.000 thiên thạch đã được phân loại. Chúng có xu hướng có các thành phần tương tự như sao Hỏa. Những thiên thạch này được hiểu là sao Hỏa vì chúng có thành phần nguyên tố và đồng vị tương tự như đá và khí trong khí quyển trên sao Hỏa, đã được đo bằng tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo, tàu đổ bộ bề mặt và tàu lặn.
Thiên thạch sao Hỏa NWA 7034, biệt danh "Người đẹp đen", nặng khoảng 320 g (11 oz)

Trong số những khác biệt này là tuổi hình thành trẻ hơn, thành phần đồng vị oxy khác nhau, sự hiện diện của các sản phẩm phong hóa trong nước và một số điểm tương đồng về thành phần hóa học so với các phân tích về đá bề mặt sao Hỏa vào năm 1976 bởi tàu đổ bộ Viking.
Thiên thạch sao Hỏa EETA79001, shergottite


www.Uviet.net