Lực lượng Không quân Hoa Kỳ tiến thêm một bước nữa để tiếp nhận máy bay không người tác chiến lái tự hành

tháng 5 09, 2021