Kongsberg được sửa đổi hợp đồng trị giá 499 triệu đô la cho hệ thống CROWS

tháng 5 16, 2021