Không quân Hoa Kỳ xác nhận vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III thất bại

tháng 5 06, 2021