Hải quân Pháp sẽ nhận thêm trực thăng H160

tháng 5 29, 2021