Godzilla từng giết chết King Ghidroah bằng cách nào?

tháng 5 22, 2021