Chính phủ Croatia phê duyệt mua Chiến đấu cơ Rafale F3-R

tháng 5 30, 2021