Nga bắt đầu tập trận quân sự lớn

tháng 4 06, 2021