Vì sao Godzilla trở nên nguy hiểm và tấn công mọi người trong sự kiện Godzilla vs Kong

Ngày:14/03/2021  
Kong vs Godzilla


MonsterVerse Godzilla là kẻ bảo vệ sự cân bằng của Trái đất và khác với những gì nhiều người có thể nghĩ, Godzilla được chúng ta cứu trong sự kiện KOTM, phải chăng điều đó là chưa đủ để ngăn anh ấy tiếp tục tấn công loài người nếu chúng ta dám có hành vi sai trái.

Xem Cảnh này:

good bye old friend
Cảnh trong phim, có thể người đàn ông quen thuộc với Godzilla biết anh ấy sắp chết vì hành động của nó, nhưng anh đã không oán trách nó, qua nhiều kỷ niệm.

Không nghi ngờ gì nữa đoạn phim đã gây xúc động mạnh cho người xem. Nhưng đối với Godzilla, anh chàng đứng trước mặt nó không hơn gì một con kiến đang làm gì đó - hữu ích hơn những người anh em của nó một chút vì chính loài người đã hồi sinh nó.

Đó là sự khác biệt giữa (MV) Kong và (MV) Godzilla: Big Kingkong là một sinh vật đồng cảm có thể liên quan đến hoạ hàng loài người và do đó quyết định sẵn sàng bảo vệ mọi người. Trong khi Godzilla là một vị thần nguyên thủy của Thiên nhiên, không tôn trọng ai ngoại trừ người mà anh ta biết là đáng tin cậy (như Mothra).

Có thể trong bô phim tiếp theo, chih1 laoi2 người đã gây ra điều gì đó hoặc do kẻ nào đó khống chế đã khiến Godzilla tức giận và tấn công loài người.


www.Uviet.net