Vì sao Dubai bị gọi là "Fake City" thành phố giả tạo?

Ngày:01/03/2021  
Dubai được gọi là "FAKE". Bởi vì bên dưới những tòa nhà chọc trời 800 mét là những người lao động nhập cư bị bóc lột sức lao động, những người đã không gặp gia đình của họ trong nhiều năm và sống trong những điều kiện tồi tệ như ổ chuột.
Dubai fake City

Điều này thật kỳ lạ- Dubai có của cải, tài nguyên, dầu mỏ nhưng họ lại chọn sử dụng nó để xây dựng những công trình phù phiếm chỉ để lọt vào sách kỷ lục Guiness thế giới? Thúc đẩy bản ngã của quốc gia? Khơi dậy lòng tự hào yêu nước? Có hàng ngàn cách khác để sử dụng tiền để cải thiện Dubai, ví dụ: Ngừng bóc lột lao động nhập cư, khắc phục khoảng cách bất bình đẳng giàu nghèo.
lao động bốc lộtwww.Uviet.net