Trung Quốc xác nhận trực thăng tấn công Z-10 bị rơi ở tỉnh Hồ Nam

tháng 3 25, 2021