Trung Quốc nâng Ngân sách quốc phòng thêm 14 tỷ USD

tháng 3 05, 2021