StandardAero đã ký hợp đồng sửa chữa T56 để hỗ trợ các máy bay P-3, C-130 và C-2A

tháng 3 25, 2021