Sikorsky ký hợp đồng với các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của trực thăng Quân đội Black Hawk

tháng 3 24, 2021