Scarlet Witch dọ sức Dormammu ai là kẻ chiến thắng?

Ngày:09/03/2021  

Scarlet Witch vs Dormammu

Dormammu là một thực thể nguyên thủy, ông ta đã chinh phục và hấp thụ toàn bộ không gian, thực thể này có bản chất là một chiều không gian liên chiều trong đa vũ trụ này (không gian đó còn được gọi là Dark Dimension chiều không gian tối).

Anh ta có sức mạnh vô hạn theo đúng nghĩa đen và âm mưu hấp thụ tất cả các thực tại và kích thước vô hạn của Đa vũ trụ.

Ông ta cũng đã giết Doctor Strange vô số lần. thậm chí hắn giết Phù thuỷ tối thượng này dễ dàng như ăn cháo.

Dormammu kill Doctor Stranger

Scarlet Witch, với thể chất con người, dễ bị tổn thương xác thịt, Ngay cả với Ma thuật Hỗn mang của mình, sức mạnh của Scarlet Witch cũng không thể mạnh bằng Dormammu.

Tronh khi Scarlet Witch với Chaos Magic rất có thể là HERO mạnh nhất trong Avenger trong MCU.

Sức mạnh hỗn mang
Scarlet Witch có thể dánh bại Thanos nhưng vẫn không phải là đối thủ của Dormammu

Tuy nhiên, ngay cả với ma thuật hỗn mang của mình, Scarlet Witch vẫn không chưa phải là NHÂN VẬT mạnh nhất trong MCU. Danh hiệu đó vẫn thuộc về DORMAMMU, một thực thể nguy thuỷ có thể hấp thụ toàn bộ không gian và có sức mạnh vô tận theo đúng nghĩa đen.