Phiên bản yếu nhất của Godzilla có thắng nổi Kingkong hay không?

Ngày:14/03/2021  

Bởi vì ngay cả khi hóa thân yếu nhất của Godzilla tồn tại cũng sẽ nuốt chửng toàn bộ KingKong và sẽ chẳng có cuộc chiến nào để bắt đầu. Hãy nhớ rằng KingKong ở hình dạng ban đầu chỉ cao 25ft và nặng khoảng 5 tấn. Trong khi hóa thân yếu nhất của sinh vật Godzilla có thể chạy với tốc độ 500 dặm/giờ vànó  nặng gần 500 tấn, với một lợi thế kích thước đáng gờm như vậy Godzilla sẽ hoàn toàn bóp nát KingKong với kết cuộc tử vong tại chỗ.

KingKong vs Godzilla

Kingkong vs Godzilla, điều này sẽ không phải là giai đoạn tử chiến thực sự cho dù bất kể bạn chẩn đoán Kingking nó làm gì đi nữa. GodZilla chỉ với kích thước của mình sẽ dễ dàng giết chết con vượn nhỏ hơn.