MBDA nhận hợp đồng đầu tiên cung cấp hệ thống phòng không Albatros NG mới

tháng 3 04, 2021