Lực lượng Không quân Hoa Kỳ luyện tập bắt chước các hoạt động từ một đơn vị phía trước

tháng 3 23, 2021