Lực lượng đặc biệt láy xe 500 dặm vượt địa hình trong thung lũng Chết.

tháng 3 24, 2021