Lực lượng đặc biệt láy xe 500 dặm vượt địa hình trong thung lũng Chết.

Ngày:24/03/2021  
Một nhóm Biệt đội Alpha thứ 5. Special Forces Group (Airborne) đã lái xe đường bộ vượt qua 500 dặm qua các địa cực ở Thung lũng Chết, California. Chuyến đi này được thực hiện để kiểm tra khả năng của chiếc xe 1.1 trong một môi trường mô phỏng triển khai địa hình ở nước ngoài . bởi Sgt. Christopher Roberts

Binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ tiến hành Khóa huấn luyện Tác chiến Rừng tại Học viện Lightning của Sư đoàn Bộ binh 25 ở Schofield Barracks, Hawaii. JOTC là một khóa học dạy những người lính cách sống sót trong môi trường rừng rậm. 

Video thực hiện bởi: Sgt. Gabriel Davis.

www.Uviet.net