Lợi thế giảm chi phí sản xuất pin từ 10-30% hiện tại của Tesla vẫn đang được cải thiện

tháng 3 11, 2021