Ít nhất 18 thường dân thiệt mạng ở Myanmar trong ngày biểu tình đẫm máu chống đảo chính của Quân đội

tháng 3 01, 2021