Hải quân Hoa Kỳ Order thêm máy bay CMV-22B Osprey với giá $309 triệu

tháng 3 03, 2021