Hải quân Hoa Kỳ dự kiến ​​MQ-25 Stingray sẽ thực hiện khoảng 960 chiến dịch bay hàng năm

tháng 3 22, 2021