Hải quân Hoa Kỳ dự kiến ​​MQ-25 Stingray sẽ thực hiện khoảng 960 chiến dịch bay hàng năm

Ngày:22/03/2021  
Theo một bản tin mới đây của Hải quân Hoa Kỳ, Drone tiếp nhiên liệu của Boeing MQ-25 Stingray, sẽ thực hiện khoảng 960 hoạt động bay hàng năm.


Các chi tiết được đưa ra trong một thông cáo ngày 17 tháng 3, để thông báo rằng Hải quân đã công bố Đánh giá Môi trường cuối cùng (EA) và Phát hiện Tác động Không đáng kể (FONSI) cho việc đặt căn cứ của Hệ thống Không người lái trên Drone MQ-25A Stingray (Stingray CBUAS) tại Căn cứ Hải quân Hạt Ventura (NBVC) Point Mugu, California.

Hành động được đề xuất là thiết lập các cơ sở và chức năng tại NBVC Point Mugu, California, để hỗ trợ việc căn cứ tại nhà và hoạt động của MQ-25A Stingray CBUAS. Theo Hành động được đề xuất, Hải quân sẽ đóng căn cứ 20 Stingray CBUAS; xây dựng nhà chứa máy bay, cơ sở đào tạo và cơ sở hạ tầng hỗ trợ; thực hiện bảo dưỡng phương tiện hàng không; cung cấp đào tạo cho người vận hành và bảo trì; thực hiện khoảng 960 chuyến bay hàng năm Stingray CBUAS; và trạm khoảng 730 nhân viên, cộng với các thành viên gia đình của họ.
MQ-25

Stingray sẽ nâng cao năng lực và tính linh hoạt của một máy bay tiếp nhiên liệu thông qua việc tích hợp hệ thống tiếp nhiên liệu trên không bền bỉ, dựa trên biển, đa nhiệm vụ và hệ thống máy bay không người lái tình báo, giám sát và trinh sát vào cánh máy bay. Stingray sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và tầm hoạt động của các cánh quân tàu sân bay ở Bờ Tây để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời tăng cường khả năng tiếp nhiên liệu và tình báo, giám sát và trinh sát nhằm hỗ trợ các mục tiêu và chính sách quốc phòng.

Dựa trên phân tích được trình bày trong EA, đã được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu của Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, và với sự tham vấn của Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ và Ủy ban Duyên hải California, Hải quân nhận thấy rằng việc thực hiện Hành động Đề xuất sẽ không ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môi trường của con người. Do đó, không cần công bố tác động môi trường.

www.Uviet.net