Các phi công của Hải quân Ấn Độ và đội hỗ trợ mặt đất sẽ sớm được huấn luyện trên trực thăng chống ngầm MH-60R của Mỹ

tháng 3 10, 2021