Các cuộc đổ bộ lên mặt trăng có trả lại đủ giá trị khoa học để biện minh cho chi phí của chúng không?

Ngày:22/03/2021  
Các cuộc đổ bộ lên mặt trăng không bao giờ nhằm mục đích thu thập dữ liệu khoa học, mặc dù NASA tất nhiên đã chớp thời cơ thu thập càng nhiều càng tốt nếu có cơ hội. Cuộc đổ bộ lên mặt trăng được thúc đẩy bởi động lực mạnh nhất của con người, nỗi sợ hãi. 
moon


Nỗi sợ hãi về Liên Xô cộng sản và sự thống trị trong không gian mà họ đã thể hiện cho đến khi có chương trình Apollo. Bằng chứng cho điều này là cách nguồn tài trợ của Apollo đột ngột bị cắt ngắn ngay khi rõ ràng rằng người Nga không có câu trả lời cho nó và đã bị đánh bại cho tất cả mọi người thấy, giống như NASA đang thực sự tham gia vào khoa học và thực sự gửi các nhà khoa học thay vì chỉ các phi công máy bay chiến đấu của Không quân.

Dựa trên các mục tiêu ngắn hạn trước mắt của các sứ mệnh Apollo, thật trớ trêu là giá trị thực thực tế của những thành tựu này vẫn đang được gặt hái cho đến ngày nay, và vẫn chưa được hiện thực hóa hoàn toàn. Những sứ mệnh này đã dạy chúng tôi rất nhiều về lịch sử và thành phần của mặt trăng, đồng thời vẫn đang mở đường cho vệ tinh tự nhiên của chúng tôi trở thành cơ sở tài nguyên và trung tâm công nghiệp của hành tinh. Sẽ không thể tính toán được lợi ích mà những sứ mệnh này mang lại là bao nhiêu khi chúng vẫn đang chảy vào nền kinh tế và sẽ làm được trong nhiều thập kỷ tới. Khi chúng ta bắt đầu khai thác và sản xuất trên mặt trăng, lợi tức đầu tư sẽ nhân lên theo nhiều bậc lớn cũng như giảm bớt gánh nặng cho sự thèm ăn vô độ của chúng ta trên Trái đất.

Apollo đã truyền cảm hứng cho một thế hệ hướng tới mục tiêu cao và suy nghĩ lớn, cho thế giới thấy rằng bầu trời thực sự không phải là giới hạn. Thật là mỉa mai khi bạn thực sự nghĩ về điều đó, rằng một chương trình được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và chính trị nên có những phân nhánh tích cực rất lớn như vậy, nhưng bạn đã hiểu.

www.Uviet.net