Bức tượng sáp Tổng thống Donald Trump trong bảo tàng được cất đi khi du khách liên tục đấm vào nó

tháng 3 24, 2021