Boeing nhận được hợp đồng trị giá 115 triệu USD để chế tạo Robot Không Chiến Loyal Wingman

tháng 3 07, 2021