Bạn nghĩ gì về nước Nga?

Ngày:16/03/2021  

Nói đến nước Nga và người Nga, bạn sẽ nghĩ ngay đến một số đặc điểm này

 1. Tỷ lệ biết chữ cao nhất (95%) tính đến năm 2018
 2. Tỷ lệ việc làm cao nhất (87,4%) tính đến năm 2018
 3. Quốc gia lớn nhất có diện tích đất 17.075.400 km vuông.
 4. Đầu tiên để đưa con người vào không gian.
 5. Góp phần Chiến thắng trong Đệ nhị thế chiến chống chủ nghĩa phát xít và cứu nhân loại. Đồng thời mất đi phần lớn dân số.
 6. Nền kinh tế của họ đang gặp nguy hiểm.
 7. Trẻ em sống với cha mẹ trong hầu hết các thời kỳ đầu của chúng. Do đó giá trị gia đình mạnh mẽ hơn.
 8. Mọi người siêng năng đọc sách nhiều hơn, say xỉn ít hơn.
 9. Quốc gia có khí hậu lạnh hơn. Phần lớn đất đai của họ được bao phủ bởi băng.
 10. Nhiều phụ nữ hơn nam giới.
 11. Hầu hết họ không biết tiếng Anh.
 12. Có nhiều phụ nữ xinh đẹp nhất.
 13. Gía cả Siêu thị rẻ hơn.
russia girlwww.Uviet.net