Ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong lỗi kỹ thuật với máy bay ném bom Tu-22 Backfire của Nga

tháng 3 24, 2021