A.Drones thử nghiệm thành công hệ thống máy bay không người lái tự động hoàn toàn

tháng 3 28, 2021