Thủ tướng Armenia cho biết hệ thống tên lửa Iskander của Nga hoàn toàn không hữu dụng

tháng 2 25, 2021