Tank Leopard-2 của Đức được trang bị hệ thống phòng thủ Trophy

tháng 2 24, 2021