Sikorsky chế tạo sáu trực thăng VH-92A cho chính quyền Biden

tháng 2 06, 2021