Saab giao máy bay GlobalEye thứ ba cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

tháng 2 25, 2021